Thẻ: lumi hà nội

Bài viết 1

Capitaland

Capitaland – Chủ đầu tư uy tín của dự án Lumi Hà Nội

13/12/2023

CapitaLand là một trong những tập đoàn bất động sản đa ngành lớn nhất châu Á, với trụ sở chính đặt tại Singapore. Với sự có mặt tại hơn 260 thành phố thuộc 40 quốc gia, CapitaLand sở hữu một danh mục đầu tư đa dạng trải rộng khắp thế giới. Tại Việt Nam, CapitaLand...

Tải bảng giá