Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của Canhovinhomes.info

Mọi thông tin của khách mua hàng đêu được bảo mật tuyệt đối. Canhovinhomes.info có trách nhiệm bảo vệ thông tin khách hàng, tuyệt đối không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Cụ thể, chính sách bảo mật như sau:

Mục đích và phạm vi thu thập

 • Các thông tin khách mua hàng được Canhovinhomes.info lưu lại gồm: Tên, số điện thoại, địa chỉ, email (nếu có), và một số thông tin khác khách hàng cung cấp.
 • Các thông tin này được Canhovinhomes.info bảo mật tuyệt đối. Canhovinhomes.info cam kết tuyệt đối không tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho bên thứ ba. Trừ khi đó là cơ quan công an có thẩm quyền khi bắt buộc phải cung cấp thông tin. Việc chia sẻ thông tin bắt buộc phải có sự đồng ý của khách hàng.
 • Các thông tin khách hàng cung cấp sẽ được Canhovinhomes.info dùng để cung cấp sản phẩm, giao hàng theo đúng địa chỉ. Đồng thời, thông tin sẽ được sử dụng để chăm sóc khách hàng. Và đặc biệt, thông tin sẽ giúp Canhovinhomes.info cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp hơn, tăng gắn kết giữa công ty và khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

 • Các thông tin của khách hàng sẽ lưu trữ trong một thời gian nhất định. Thông tin sẽ được lưu trữ để phục vụ khách tốt hơn.
 • Đối với khách hàng mua bếp và các thiết bị, thông tin sẽ được lưu trữ ngắn hơn. Nếu sau một thời gian không sử dụng sản phẩm/dịch vụ, thông tin này sẽ được khỏi hệ thống.
  Đơn vị chịu trách nhiệm về thông tin khách hàng
 • Thông tin khách mua hàng được công ty lưu trữ. Và có trách nhiệm bảo mật mọi thông tin này.

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

 • Canhovinhomes.info cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin của khách hàng. Mọi thông tin đều được bảo vệ, tuyệt đối không chia sẻ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Việc thu thập thông tin cá nhân của mỗi cá nhân chỉ được thực hiện khi được sự đồng ý của khách hàng. Các thông tin thu thập chỉ gồm các thông tin cơ bản về sđt, địa chỉ, họ tên, email nếu có…
 • Tuyệt đối không sử dụng, bàn giao thông tin khách vào mục đích thương mại, hoặc cho bên thứ 3. Mọi hành động sử dụng thông tin phải được sự đồng ý của khách hàng.
 • Trường hợp khi có cơ quan thẩm quyền yêu cầu (công an) yêu cầu, Canhovinhomes.info sẽ có nghĩa vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu. Mọi trường hợp khác thông tin đều được bảo mật tuyệt đối.
 • Trong trường hợp máy chủ bị xâm phạm (hacker), Canhovinhomes.info sẽ có trách nhiệm thông báo với cơ quan chức năng để điều tra, xử lý kịp thời. Đồng thời, công ty sẽ có trách nhiệm thông báo với khách hàng.
Đánh giá page này
Tải bảng giá