Chuyển nhượng

SH14 – 59

Thông tin sản phẩm

Diện tích đất

70 m2

Loại hình

Liền kề

Phân khu

San hô

Quỹ hàng

Ngoại giao

Phí dịch vụ

Liên hệ

Thông tin thêm

SH14 – 59

Địa điểm

Đánh giá san-pham này

Bình luận

Tải bảng giá