Chuyển nhượng

SB7 – 214

Thông tin sản phẩm

Diện tích đất

58.5 m2

Loại hình

Liền kề

Phân khu

Sao biển

Quỹ hàng

Ngoại giao

Phí dịch vụ

Liên hệ

Thông tin thêm

SB7 – 214

Địa điểm

Đánh giá san-pham này

Bình luận

Tải bảng giá