Chuyển nhượng

SB14 – 31

Thông tin sản phẩm

Diện tích đất

67.5 m2

Loại hình

Liền kề

Phân khu

Sao biển

Quỹ hàng

Ngoại giao

Phí dịch vụ

Liên hệ

Thông tin thêm

SB14 – 31

Địa điểm

Đánh giá san-pham này

Bình luận

Tải bảng giá