Chuyển nhượng

NT2-34 đến 46

Thông tin sản phẩm

Diện tích đất

140m2 – 142m2

Loại hình

Biệt thự song lập

Phân khu

Ngọc trai

Quỹ hàng

Ngoại giao

Phí dịch vụ

Liên hệ

Thông tin thêm

NT2-34 đến 46

Địa điểm

Đánh giá san-pham này

Bình luận

Tải bảng giá