Thẻ: tăng giá vinhomes ocean park 2

Bài viết 1

Thông báo tăng giá Vinhomes Oce

Thông báo tăng giá Vinhomes Ocean Park 2 The Empire

23/04/2023

CHI NHÁNH TẠI HƯNG YÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 1704/2023/OCP2/VH-CN HY Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2022 THÔNG BÁO V/v: Thay đổi giá bán Nhà ở tại Dự án Vinhomes Ocean Park 2 kể từ...

Tải bảng giá