Thẻ: phong thủy bất động sản

Bài viết 1

Biết về phong thủy để trở thành chuyên gia bất động sản

31/03/2022

Vai trò của phong thủy trong giao dịch bất động sản Đối với người Việt, theo quan niệm từ xa xưa, một nơi sinh sống gọi là đắc địa phải đảm bảo ba yếu tố quan trọng: Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ. Ngày nay, quan niệm này được mở rộng hơn...

Tải bảng giá