Thẻ: nội quy chung cư vinhomes metropolis

Bài viết 1

Nội quy quản lý sử dụng tòa nhà căn hộ chung cư Vinhomes

19/05/2022

NỘI QUY QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÒA NHÀ (dự thảo) (Đính kèm Hợp đồng mua bán Căn Hộ) Điều 1. Quy định đối với chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra vào Tòa Nhà Chủ sở hữu Tòa Nhà/Căn Hộ (“Chủ Sở Hữu”), người sử dụng Căn Hộ/Tòa Nhà (“Người...

Tải bảng giá