Thẻ: nhà xe nổi

Bài viết 1

Thông báo ưu đãi trông giữ

Thông báo ưu đãi trông giữ xe tại nhà xe nổi Vinhomes Smart City và Vinhomes Ocean Park

26/08/2022

Thông báo áp dụng ưu đãi phí trông giữ xe tại nhà xe nổi Parking Zone Vinhomes Smart City và Nhà xe nổi Hải Âu Khu Đô thị Vinhomes Ocean Park, Ngày 26 tháng 8, 2022 Kính gửi: Quý Cư dân Khu Đô thị Vinhomes Smart City, Ban Quản lý Khu Đô thị Vinhomes Smart City...

Tải bảng giá