Thẻ: Land use rights and home ownership in Vietnam

Bài viết 1

Một số câu hỏi về sở

Một số câu hỏi về sở hữu bất động sản của người nước ngoài tại Việt Nam

07/08/2023

[English below] Có nhiều người nước ngoài muốn sở hữu nhà cửa, đất đai, bất động sản tại Việt Nam. Nhưng họ có nhiều câu hỏi thắc mắc liên quan đến vấn đề sở hữu đất đai, bất động sản tại Việt Nam. Sau đây chúng tôi xin giải đáp một số câu hỏi chính...

Tải bảng giá