Thẻ: chuyển nhượng thứ cấp Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire

Bài viết 1

OneHousing hợp tác với Techcom

OneHousing hợp tác với Techcombank tham gia chuyển nhượng thứ cấp Vinhomes Ocean Park 2 The Empire

18/04/2023

OneHousing hợp tác với Techcombank tham gia chuyển nhượng thứ cấp Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire và đưa ra một giải pháp tài chính độc quyền. Giải pháp cho phép nối khoản vay (chuyển nhượng cả khoản vay) tới 70%, với lãi suất cố định chỉ từ 7% trong 2 năm và ân...

Tải bảng giá