Thẻ: chính sách bán hàng

Bài viết 1

Chính sách bán hàng Vinhomes Hưng Yên The Empire tháng 05-2022

17/05/2022

DỰ ÁN VINHOMES OCEAN PARK 2-THE EMPIRE — Tháng 05.2022/ — Tóm tắt chính sách bán hàng Vinhomes Hưng Yên, The Empire Vinhomes Ocean Park 2. Quỹ căn áp dụng cho quỹ Vinhomes và quỹ hàng của Masteri: CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CHUNG Thời gian áp dụng: Từ ngày 1 7/05/2022 cho đến khi có...

Tải bảng giá