Nội quy quản lý sử dụng tòa nhà căn hộ chung cư Vinhomes

NỘI QUY QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÒA NHÀ (dự thảo)

(Đính kèm Hợp đồng mua bán Căn Hộ)

Điều 1. Quy định đối với chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra vào Tòa Nhà

  1. Chủ sở hữu Tòa Nhà/Căn Hộ (“Chủ Sở Hữu”), người sử dụng Căn Hộ/Tòa Nhà (“Người Sử Dụng”) phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành và Bản Nội Quy này.
  2. Khách ra vào Khu Căn Hộ thuộc Dự Án (“Khu Căn Hộ”) phải đăng ký, xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân tại quầy lễ tân (nếu có) hoặc tại tổ bảo vệ và phải tuân thủ sự hướng dẫn của lễ tân hoặc bảo vệ Khu Căn Hộ. Trong trường hợp cần thiết, lễ tân hoặc bảo vệ Khu Căn Hộ được giữ các giấy tờ chứng minh nhân thân của khách ra vào Khu Căn Hộ để phục vụ cho việc kiểm soát an ninh, an toàn của Khu Căn Hộ. Người đến tạm trú tại Căn Hộ phải đăng ký danh sách với quầy lễ tân (nếu có) hoặc tại tổ bảo vệ, đăng ký tạm trú tại cơ quan công an cấp phường sở tại.
  3. Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng, người tạm trú phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm Quy chế quản lý, sử dụng Tòa Nhà và Bản Nội Quy này.
  4. Công ty quản lý/Ban Quản Trị khi ra vào Căn Hộ để thực hiện công việc bảo trì các phần diện tích, công trình và thiết bị thuộc sở hữu chung, sử dụng chung của Khu Căn Hộ và Tòa Nhà (“Phần Diện Tích, Thiết Bị Sở Hữu Chung”) sẽ không phải bồi thường cho bất cứ phiền toái nào đã gây ra cho Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng khi thực hiện quyền hạn của mình một cách hợp lý và có thông báo trước (trường hợp khẩn cấp hoặc bất khả kháng thì không phải thông báo trước).

> Cách sử dụng khóa căn hộ Sapphire tại Vinhomes Smart City và Ocean Park

> Thủ tục làm chuyển nhượng mua bán căn hộ tại Vinhomes Smart City Nam Từ Liêm

Điều 2. Các hành vi nghiêm cấm trong việc quản lý, sử dụng Tòa Nhà

  1. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định tại Điều 6 của Luật Nhà ở, Điều 35 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và pháp luật có liên quan.
  2. Quảng cáo, viết, vẽ trái quy định hoặc có những hành vi khác mà pháp luật không cho phép; mở cửa ra vào Căn Hộ khi không cần thiết.
  3. Phơi quần áo, vải vóc, chăn, màn, khăn hoặc bất kỳ đồ dùng, vật dụng nào trên hoặc vắt ngang lan can hoặc ở phần không gian từ lan can trở lên, trên hoặc vắt ngang cửa sổ của Căn Hộ;
  4. Sử dụng, tàng trữ, vận chuyển, sang chiết, kinh doanh gas, các hóa chất hoặc vật liệu có nguy cơ gây cháy nổ trong Nhà Chung Cư;
  5. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật hoặc gây ảnh hưởng không tốt đến cộng đồng và Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng do Hội nghị Nhà chung cư xem xét, quyết định.

Điều 3. Sử dụng Phần Diện Tích, Thiết Bị Sở Hữu Chung

Chủ Sở Hữu và Người Sử Dụng trong bất kỳ trường hợp nào và dưới bất kỳ hình thức nào không được phép thực hiện những hành vi sau đây:

  1. Sử dụng diện tích, thiết bị sử dụng chung không theo đúng mục đích, công năng thiết kế sử dụng, mục đích bất hợp pháp hoặc chiếm dụng vào mục đích riêng, để các vật dụng thuộc sở hữu riêng tại Phần Diện Tích, Thiết Bị Sở Hữu Chung;
  2. Không tuân thủ đầy đủ các quy định về việc dừng, đỗ xe tại nơi được dừng, đỗ xe theo quy định.
  3. Sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng không đúng mục đích, công năng theo quy định của pháp luật về nhà ở.
  4. Sử dụng các Phần Diện Tích, Thiết Bị Sở Hữu Chung trong Dự Án ngoài thời điểm được phép theo quy định chung của Công ty quản lý được công khai các địa điểm nêu trên hoặc tại Toà Nhà;
  5. Sử dụng sảnh, hành lang và cầu thang của Khu Căn Hộ làm sân chơi dưới bất kỳ hoàn cảnh và theo bất kỳ cách thức nào.

Điều 4. Sửa chữa hư hỏng, Thay đổi, hay Lắp đặt thêm trong Khu vực sở hữu riêng, Phần Diện Tích, Thiết Bị Sở Hữu Chung

Trong trường hợp Khu vực sở hữu riêng có hư hỏng thì:

 1. Chủ Sở Hữu Nhà ở và Người Sử Dụng phải ngay lập tức thông báo cho Chủ Đầu Tư, Ban Quản Trị và Công ty quản lý và thực hiện mọi nỗ lực, sử dụng mọi biện pháp để hạn chế ảnh hưởng đến các Chủ Sở Hữu khác và không được làm hư hỏng Phần Diện Tích, Thiết Bị Sở Hữu Chung.
 2. Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng có thể thuê Công ty quản lý hay tự thuê các công ty chuyên nghiệp được Công ty quản lý chấp thuận để sửa chữa. Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký thi công và xin phê duyệt phương án, kế hoạch thi công theo quy định của Chủ Đầu Tư, Công ty quản lý, Ban Quản Trị (theo thông báo tại Tòa Nhà) trước khi thi công, trừ trường hợp sửa chữa nhỏ không gây tiếng ồn, bụi bẩn hoặc ảnh hưởng đến các Căn Hộ khác như sơn lại tường bên trong Căn Hộ, sửa chữa các đồ rời trong Căn Hộ,… thì chỉ cần thông báo trước cho Chủ Đầu Tư/Công ty quản lý 03 (ba) ngày. Việc thi công và vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị sẽ không được thực hiện vào ngày Chủ nhật, ngày nghỉ lễ, trước 8 giờ sáng và sau 18 giờ chiều hàng ngày để tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động của Tòa Nhà trừ trường hợp được Chủ Đầu Tư/Công ty quản lý đồng ý. Trường hợp việc thi công gây thiệt hại cho bất kỳ bên thứ ba nào, Chủ Sở Hữu và/hoặc Người Sử Dụng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại theo quy định của pháp luật;
  1. Trường hợp thay thế, sửa chữa hoặc lắp đặt thêm thiết bị gắn liền với Căn Hộ thì phải bảo đảm không làm thay đổi, biến dạng hoặc làm hư hỏng kết cấu của Tòa Nhà và phải tiến hành các thủ tục đăng ký thi công và trình phương án, thời gian thi công, phương án thiết kế cho Công ty quản lý, Chủ Đầu Tư phê duyệt trước khi thi công, trừ trường hợp sửa chữa nhỏ như quy định tại Điều 4.1.(b) của Nội Quy.
  2. Nếu trong quá trình giám sát và nghiệm thu, Chủ Đầu Tư, Ban Quản Trị, Công ty quản lý (trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình) nhận thấy chất lượng thi công không đảm bảo an toàn, yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn của Tòa Nhà thì Công ty quản lý có quyền yêu cầu đình chỉ thi công và thực hiện các biện pháp thay đổi, khắc phục để đảm bảo chất lượng, an toàn và tiêu chuẩn kỹ thuật của Tòa Nhà trong thời hạn cụ thể. Nếu quá thời hạn yêu cầu mà Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng/nhà thầu thi công không sửa chữa, khắc phục, Chủ Đầu Tư, Ban Quản Trị hoặc Công ty quản lý (trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình) có quyền thuê bên thứ ba độc lập, sau khi đã báo trước cho Chủ Sở Hữu, vào thi công và hoàn tất công việc và mọi chi phí thực tế liên quan sẽ do Chủ Sở Hữu chi trả. Mọi công việc thi công, sửa chữa, thay mới, lắp thêm phải được Công ty quản lý nghiệm thu và phê chuẩn trước khi đưa vào sử dụng, trừ trường hợp sửa chữa nhỏ như quy định tại Điều 4.1.(b) của Nội Quy.
  3. Nếu phát sinh sửa chữa hư hỏng hay lắp đặt thêm trong Phần Diện Tích, Thiết Bị Sở Hữu Chung hoặc Căn Hộ khác mà Công ty quản lý/Bên thi công do Công ty quản lý chỉ định phải vào Căn Hộ của Chủ Sở Hữu mới có thể kiểm tra, sửa chữa hư hỏng hay lắp đặt thêm thì Chủ Sở Hữu có trách nhiệm cho Công ty quản lý/Bên thi công do

Công ty quản lý chỉ định vào Căn Hộ của mình và Công ty quản lý có trách nhiệm hoàn trả lại nguyên trạng sau khi hoàn tất công việc và đền bù mọi thiệt hại xảy ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

Nội quy quản lý sử dụng tòa nhà căn hộ chung cư Vinhomes Smart City

Điều 5. Khu vực để xe

  1. Khu vực để xe do Chủ Đầu Tư quy định phù hợp với thiết kế được phê duyệt. Các Chủ Sở Hữu/Người Sử Dụng và khách của Chủ Sở Hữu/Người Sử Dụng, tùy thực trạng của khu vực để xe vào mỗi thời điểm, có quyền được đỗ xe tại khu vực để xe của Dự Án và trả phí gửi xe theo quy định tại Nội Quy này.
  2. Các loại xe sẽ không được cấp một ô để xe thường xuyên (không chiếm giữ độc quyền); Chủ Sở Hữu và/hoặc Người Sử Dụng không được cho mượn, chuyển nhượng hoặc cho thuê lại quyền để xe trong tầng hầm để xe. Chủ Sở Hữu và/hoặc Người Sử Dụng có nghĩa vụ tuân thủ các hướng dẫn, quy định chung trong khu vực để xe do Công ty quản lý hoặc nhà thầu phụ trách khu vực để xe ban hành tại từng thời điểm và niêm yết công khai tại Khu vực để xe, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 6. Các khoản phí

Phí Quản Lý

   1. Phí Quản Lý áp dụng từ thời điểm bàn giao Căn Hộ cho đến khi Ban Quản Trị được thành lập sẽ bao gồm các chi phí quy định tại Phụ Trương A của Nội Quy này.
   2. Chủ Sở Hữu và/hoặc Người Sử Dụng theo ủy quyền và thỏa thuận với Chủ Sở Hữu, có trách nhiệm đóng phí quản lý hàng tháng cho việc quản lý vận hành Tòa Nhà (“Phí Quản Lý”) được tính trên cơ sở Diện Tích Sử Dụng bàn giao thực tế của Căn Hộ tương ứng và thanh toán theo đúng lịch biểu được Công ty quản lý thông báo.

Phí sử dụng các dịch vụ nằm ngoài Phí Quản Lý

Chủ Sở Hữu/Người Sử Dụng có trách nhiệm thanh toán các chi phí của Khu Vực Sở Hữu Riêng do mình sở hữu/sử dụng như chi phí điện, nước, điện thoại; chi phí trông giữ xe hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác cho đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc Công ty quản lý nếu được đơn vị này ủy quyền theo hợp đồng dịch vụ đã ký hoặc mức giá và cách tính do đơn vị cung cấp dịch vụ quy định đối với các dịch vụ thu phí theo thực tế sử dụng phù hợp với quy định của pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  1. Trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ thanh toán các dịch vụ do Công ty quản lý cung cấp, Công ty quản lý có quyền thu tiền lãi quá hạn tính trên khoản tiền chưa thanh toán với mức lãi suất là 10%/năm áp dụng cho khoảng thời gian tính từ ngày đến hạn thanh toán cho đến ngày thực thanh toán và áp dụng các chế tài khác theo quy định tại Nội Quy này và/hoặc các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 7. Quy định về việc phòng chống cháy nổ, xử lý khi có sự cố của Tòa Nhà

  1. Chủ Sở Hữu/Người Sử Dụng phải tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng chống cháy nổ của Tòa Nhà như được niêm yết công khai tại Bảng thông báo của Toà Nhà. Khi gặp sự cố có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và an toàn tài sản trong Tòa Nhà thì Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng phải thông báo ngay cho Công ty quản lý để xử lý.
  2. Trường hợp gặp sự cố khẩn cấp, cần thiết phải sơ tán người ra khỏi Tòa Nhà thì phải thực hiện theo hướng dẫn trên loa hoặc biển chỉ dẫn thoát hiểm hoặc hướng dẫn của bảo vệ, đơn vị có thẩm quyền để di chuyển người đến nơi an toàn.

Điều 8. Quy định về việc công khai thông tin của Tòa Nhà

  1. Ban Quản Trị, Công ty quản lý phải thông báo công khai các thông tin có liên quan đến việc quản lý, sử dụng Tòa Nhà trên bản tin hoặc bảng thông báo hoặc phương tiện thông tin khác của Tòa Nhà.
  2. Các nội quy về phòng cháy, chữa cháy phải được gắn đúng nơi quy định; nội quy sử dụng thang máy phải được gắn bên cạnh thiết bị này để đảm bảo việc sử dụng được an toàn, thuận tiện.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng, người tạm trú và khách ra vào Tòa Nhà

  1. Yêu cầu Ban Quản Trị và Công ty quản lý Tòa Nhà cung cấp thông tin, các nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng Tòa Nhà.
  2. Cung cấp một chìa khóa/mã số/thẻ từ dự phòng cho Công ty quản lý để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp (bao gồm trường hợp phát hiện nguy cơ cháy, nổ, vỡ nước, ngập lụt có thể gây nguy hại đối với Khu vực sở hữu riêng nói riêng và Tòa Nhà nói chung). Chìa khóa này sẽ được đựng trong phong bì dán kín và được niêm phong có xác nhận của Chủ Sở Hữu/Người Sử Dụng, đồng thời được lưu giữ tại két an toàn tại Ban Quản Trị/Công ty quản lý. Trong trường hợp có thay đổi, Chủ Sở Hữu hoặc Người Sử Dụng có trách nhiệm phải thông báo và gửi ngay chìa khóa, mã số, thẻ từ thay thế cho Ban Quản Trị/ Công ty quản lý để cập nhật.
  3. Đăng ký với Ban Quản Trị/Công ty quản lý ít nhất một số điện thoại (di động hoặc cố định) hoạt động thường xuyên để Ban Quản Trị/Công ty quản lý liên hệ trong trường hợp cần thiết.
  4. Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng có trách nhiệm mua các khoản bảo hiểm cháy, nổ và các khoản tiền bảo hiểm bắt buộc khác theo thông báo của Công ty quản lý/Chủ Đầu Tư phù hợp với quy định của pháp luật.
Quyền và nghĩa vụ của Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng, người tạm trú và khách ra vào Tòa Nhà

Nội quy quản lý sử dụng tòa nhà căn hộ chung cư Vinhomes Ocean Park

Điều 10. Xử lý vi phạm và điều khoản thi hành

  1. Thành viên Ban Quản Trị, Công ty quản lý, Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng, người tạm trú và khách ra vào Tòa Nhà nếu có hành vi vi phạm các quy định của Nội Quy này hoặc vi phạm quy định của Quy chế quản lý, sử dụng Tòa Nhà do Bộ Xây dựng ban hành thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra. Ngoài ra, tùy vào mức độ vi phạm, Công ty quản lý có quyền ngưng cung cấp hoặc yêu cầu bên thứ ba cung cấp dịch vụ theo hợp đồng với Công ty quản lý ngưng cung cấp các tiện ích, dịch vụ bao gồm các dịch vụ vệ sinh, bảo vệ, trông giữ xe và các dịch vụ công cộng khác đối với đối tượng có hành vi vi phạm sau khi thông báo đến lần thứ hai nhưng vẫn không khắc phục (Công ty quản lý/bên thứ ba cung cấp dịch vụ không thu phí đối với và trong thời gian các dịch vụ bị ngừng cung cấp).
  2. Trong trường hợp Chủ Sở Hữu hoặc Người Sử Dụng không thực hiện đóng góp đầy đủ, đúng hạn Phí Quản Lý sau khi Công ty quản lý đã thông báo bằng văn bản đến lần thứ hai theo quy định cho Chủ Sở Hữu/Người Sử Dụng; thì Chủ Đầu Tư /Công ty quản lý có quyền tạm ngừng hoặc đề nghị các đơn vị cung cấp tạm ngừng cung cấp điện, nước và các dịch vụ khác.
  3. Nội Quy này có thể được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm. Việc sửa đổi, bổ sung sẽ do Hội nghị Tòa Nhà hoặc Chủ Đầu Tư quyết định theo quy định pháp luật. Cho đến khi tổ chức Hội nghị Tòa Nhà lần đầu, Chủ Đầu Tư có thể tiến hành việc điều chỉnh, sửa đổi Nội Quy trên cơ sở thống nhất với Chủ Sở Hữu phù hợp với nhu cầu quản lý, vận hành thực tế của Tòa Nhà, và đảm bảo các quy định pháp luật hiện hành.

PHỤ TRƯƠNG A

PHÍ QUẢN LÝ HÀNG THÁNG TRONG NHÀ

(đính kèm Nội Quy)

Phí Quản lý Hàng tháng trong nhà sẽ được xác định phù hợp với tiêu chuẩn dịch vụ tại Dự án và quy định của pháp luật, bao gồm các khoản chi phí sau:

 1. Chi phí điện, nước tại Các Phần Diện Tích và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung trong nhà (tương ứng với phần chi phí được phân bổ cho Nhà Chung Cư);
 2. Phí cho các dịch vụ do Công ty quản lý cung cấp theo quy định tại Hợp Đồng Dịch Vụ Quản Lý;
 3. Các chi phí nhân sự, phụ cấp khác cho các Cán bộ nhân viên thuộc Công ty quản lý và các chi phí hợp lý khác phục vụ cho hoạt động quản lý, vận hành các khu vực bên trong Tòa nhà;
 4. Các chi phí phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Ban Quản Trị và các chi phí hợp lý khác phục vụ cho hoạt động của Ban Quản Trị (không quá 5 triệu đồng/tháng/Khối Nhà Chung Cư);
 5. Chi phí bảo vệ bên trong tòa nhà;
 6. Bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm trách nhiệm công cộng cho Các Phần Diện Tích và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung trong nhà (tương ứng với phần chi phí được phân bổ cho Nhà Chung Cư) (không tính bảo hiểm dành cho người hoặc tài sản trong phạm vi Khu Vực Sở Hữu Riêng);
 7. Phí dịch vụ cho việc dọn dẹp, làm sạch, thu gom và xử lý rác cũng như các phí dịch vụ khác nhằm đảm bảo cảnh quan chung trong tòa nhà;
 8. Chi phí cho dịch vụ phòng cháy chữa cháy bao gồm chi phí kiểm tra, vận hành các hạng mục phòng cháy chữa cháy trong tòa nhà và diễn tập phòng cháy chữa cháy theo quy định;
 9. Chi phí cho dịch vụ kiểm tra chỉ số tiêu thụ điện, nước, thu và thanh toán tiền điện, nước, và các sinh hoạt phí khác;
 10. Chi phí kiểm soát côn trùng và các động vật gây hại (chuột, bọ, gián, mối..);
 11. Chi phí kiểm toán chi phí hàng năm;
 12. Chi phí tổ chức Hội nghị Nhà chung cư/cụm Nhà chung cư;
 13. Các chi phí khác theo quy định tại Hợp Đồng Dịch Vụ Quản Lý và quy định của pháp luật.

Toàn bộ chi phí bảo trì, sửa chữa đối với Các Phần Diện Tích và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung của Khu Căn Hộ, Nhà Chung Cư sẽ được chi trả từ Quỹ Bảo Trì. Phạm vi dịch vụ trong nhà này được điều chỉnh theo từng Dự án tại từng thời điểm.

Nội quy quản lý sử dụng tòa nhà căn hộ chung cư Vinhomes Ocean Park

PHỤ TRƯƠNG B

Thời gian Ô Tô

bồi hoàn

Xe máy

bồi hoàn

Xe đạp

bồi hoàn

06h00-

18h00

50.000 VND/1h đầu

10.000 VND/1h tiếp theo

20.000 VND 20.000 VND
18h00-

02h00

30.000 VND 30.000 VND
02h00-

06h00

50.000 VND/1h qua đêm 30.000 VND

+ phí gửi xe tương ứng

30.000 VND

+ phí gửi xe tương ứng

Được áp dụng phí giảm giá qua đêm như để dưới hầm xe

 

STT Nội dung vi phạm Chế tài áp dụng
1 Dừng/ đỗ xe trước khu vực sảnh,

lòng đường, vỉa hè Khu Đô thị hoặc các khu vực cấm đỗ trong Khu đô thị Vinhomes

 • Vi phạm lần 1: Khóa bánh xe vi phạm, nhắc nhở, yêu cầu di chuyển và cam kết không tái phạm + thu phí bồi hoàn đỗ xe sai quy định
 • Vi phạm lần 2: Khóa bánh xe vi phạm, yêu cầu cam kết có xác nhận của Ban Quản trị và yêu cầu di chuyển + thu phí bồi hoàn đỗ xe sai quy định
 • Vi phạm lần 3: Ngừng cung cấp dịch vụ và nộp phí khôi phục dịch vụ là 462.000 đ (đã bao gồm VAT).
 • Tính phí bồi hoàn khi đỗ xe sai qui định:

Xe Cư dân

Xe vãng lai:

 • Bồi hoàn phí tương ứng do để sai quy định gây ảnh hưởng giao thông khu đô thị:

Ô Tô Xe máy Xe đạp

bồi hoàn bồi hoàn bồi hoàn

100.000 VND/2h 50.000 VND/2h 30.000 VND/2h

đầu đầu đầu

30.000 VND/1h 20.000 VND/1h 10.000 VND/1h

tiếp theo tiếp theo tiếp theo

Lưu ý:

> Mua căn hộ chung cư Vinhomes Smart City Tây Mỗ trực tiếp từ chủ đầu tư

DANH MỤC CÁC HÀNH VI NGHIÊM CẤM TẠI CÁC KHU ĐÔ THỊ VINHOMES VÀ CHẾ TÀI ÁP DỤNG XỬ LÝ VI PHẠM

STT Nội dung vi phạm Chế tài áp dụng
Đối với các xe đỗ sai, bất hợp tác từ chối di chuyển sẽ bị khóa bánh/và bồi hoàn phí cẩu xe và phí gửi xe trong bãi xe mặt đất (nếu có), đồng thời Ban Quản lý không chịu trách nhiệm về tài sản trong xe cũng như các phát sinh hư hại đến tài sản trong quá trình di chuyển xe cũng như khóa xe.
2 Mở cửa chính Căn hộ ngoài mục đích ra vào từ 06h00 – 22h00.
 • Vi phạm lần 1: Nhắc nhở – lập biên bản yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm + nộp phí bồi hoàn
 • Vi phạm lần 2: Nhắc nhở bằng văn bản (gửi thông báo) và yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm + nộp phí bồi hoàn
 • Vi phạm lần 3: Ngừng cung cấp dịch vụ và nộp phí khôi phục dịch vụ là 462.000 đ (đã bao gồm VAT)

Phí bồi hoàn 100.000đ/lần vi phạm mở cửa cho mỗi lần vi phạm do gây ảnh hưởng đến tài sản chung của Tòa nhà

3
 • Đặt/để dép, thảm, đồ vật cá nhân ngoài hành lang, sảnh căn hộ sai quy định.
 • Treo các đồ vật trang trí mặt ngoài cửa chính và/hoặc sử dụng vật liệu, thay đổi màu sắc, kiến trúc mặt ngoài của cửa chính Căn hộ và Tòa nhà.
 • Ngắt hoa, bẻ cành, giẫm lên bồn hoa, bãi cỏ, đi dép vào khu vực sân chơi trẻ em.
 • Vứt rác sai quy định.
 • Để đồ đạc cá nhận ngoài sàn thao tác Khu Căn hộ
 • Không tuân thủ nội quy các khu vực tiện ích như bể bơi, sân quần vợt, cầu lông, bóng rổ, BBQ, và các tiện ích khác trong Khu Căn hộ.
 • Làm sứt mẻ, bẩn, cong vênh, hư hỏng tường, biển hiệu, cửa kính, cửa thoát hiểm, chậu hoa, các vật dụng, tài sản khác tại khu vực chung và công cộng, …
 • Sử dụng các tài sản công cộng
 • Vi phạm lần 1: Nhắc nhở – lập biên bản yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm.
 • Vi phạm lần 2: Nhắc nhở bằng văn bản (gửi thông báo) và yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm
 • Vi phạm lần 3: Ngừng cung cấp dịch vụ và nộp phí khôi phục dịch vụ là 462.000 đ (đã bao gồm VAT).

Lưu ý:

 • Với vi phạm để đồ ngoài hành lang sẽ thu đồ để sai quy định lưu trữ tại kho của BQT, thu phí lưu kho 100.000 đồng/tháng. Nếu trường hợp Cư dân muốn lấy lại tài sản bị thu, phải có cam kết và lập biên bản có xác nhận của BQT.
 • Ban Quản trị và Ban Quản lý không chịu trách nhiệm bồi hoàn bất cứ chi phí nào liên quan đối với tài sản bị thu. Sau thời gian 7 ngày nếu Cư dân không đến lấy lại tài sản bị thu thì BQT có quyền thanh lý/ tiêu hủy và không phải hoàn cho Cư dân bất kỳ khoản chi phí nào cũng như Cư dân không có quyền khiếu kiện khiếu nại về việc này.
 • Tất cả các vi phạm gây hư hỏng thiệt hại đến tài sản chung hoặc của bên thứ 3, ngoài việc lập biên bản vi phạm, Cư dân & Căn hộ có người vi phạm phải có trách nhiệm khắc phục, bồi thường tài sản về hiện trạng ban đầu trong thời hạn không quá 03 ngày hoặc thời gian đã được các bên thỏa thuận. Trường hợp chống đối khắc phục, Ban Quản lý sẽ thông báo đến cơ quan chức năng
STT Nội dung vi phạm Chế tài áp dụng
không đúng cách hoặc phá hoại tài sản công cộng; sử dụng điện, nước hành lang và nhà rác để làm việc riêng trong gia đình khi chưa được sự đồng ý của Ban Quản lý.

 • Tự ý đi thu gom rác tái chế trong các nhà rác chung.
 • Cho cư dân bên ngoài/người khác không phải là cư dân của Khu Đô thị Vinhomes sử dụng các tiện ích của Khu đô thị (như bể bơi, các sân chơi thể thao, khu để xe…), hoặc sử dụng các tiện ích của Khu Đô thị vào mục đích khác.
có trách nhiệm giải quyết theo định của Pháp luật
4
 • Đục phá, cải tạo, tháo dỡ hoặc là thay đổi kết cấu chịu lực, hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị sử dụng chung, kiến trúc bên ngoài nhà chung cư không có thẩm định, phê duyệt của Công ty Quản lý
 • Phân chia, chuyển đổi phần sở hữu chung hoặc phần sở hữu trái quy định.
 • Phơi, để quần áo, chậu cây, lắp đặt chảo thu truyền hình hoặc bất cứ vật dụng nào trên, ngoài lan can hoặc vắt ngang cửa sổ Căn hộ.
 • Lập biên bản vi phạm và yêu cầu đền bù thiệt hại, chịu trách nhiệm trước pháp lý nếu ảnh hưởng đến tài sản, sức khỏe, tính mạng người khác và các trách nhiệm pháp lý khác.
 • Biên bản vi phạm được tính bằng 1 lần vi phạm và được cộng gộp với các lỗi vi phạm khác để tiến hành dừng dịch vụ khi các loại vi phạm của Căn hộ đến lần 2.
5
 • Cố tình/vô tình phóng uế tại các Bể Bơi chung của Cư dân.
 • Xả rác thải, nước thải, khí thải, chất độc hại bừa bãi.
 • Vất rác sai quy định.
 • Gây ô nhiễm môi trường (bao gồm cả trường hợp hút thuốc lá trong khu vực công cộng hoặc
 • Vi phạm lần 1: Nhắc nhở – lập biên bản yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm.
 • Vi phạm lần 2: Nhắc nhở bằng văn bản (gửi thông báo) và yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, yêu cầu khắc phục đồng thời gửi yêu cầu cơ quan chức năng xử lý/xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật
 • Vi phạm lần 3: Ngừng cung cấp dịch vụ, nộp phí khôi phục dịch vụ 462.000 đ (đã bao gồm VAT) và yêu cầu khắc phục đồng thời gửi yêu cầu cơ quan chức năng xử
STT Nội dung vi phạm Chế tài áp dụng
khu vực có biển cấm hút thuốc lá; người nôn trớ; vật nuôi phóng uế tại sảnh Lounge và các khu vực công cộng)

 • Gây tiếng ồn quá mức quy định.
 • Làm ảnh hưởng đến trật tự trị an bao gồm:
 • Sử dụng căn hộ để tổ chức hoạt động bay, lắc; sử dụng chất kích thích, chất cấm; tổ chức hoạt động mại dâm; đánh bài ăn tiền.
 • Đánh chửi nhau, lăng mạ, xúc phạm người khác và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
 • Tự ý quẹt thẻ, mở cửa cho người ngoài vào Căn hộ hoặc Khu Căn hộ làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và thực hiện các hành vi vi phạm khác.
 • Ném, thả, làm rơi đồ vật từ trên Căn hộ hoặc các khu vực tiện ích công cộng từ trên cao xuống.
 • Gây thấm dột cho các căn hộ xung quanh và lân cận.
lý/xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật

Lưu ý:

 • Riêng hành vi tự ý mở cửa cho người ngoài vào Khu Căn hộ, mỗi lần vi phạm thu phí phạt 500.000 đồng/lần do làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trong Khu Căn hộ.
 • Riêng hành vi cố tình/vô tình phóng uế tại các Bể bơi chung của Cư dân nếu vi phạm lần 2 sẽ dừng quyền sử dụng tất cả các hoạt động Tiện ích của cá nhân Cư dân vi phạm trong thời hạn 06 tháng kể từ thời điểm vi phạm.
 • Đối với trường hợp vứt rác sai quy định sẽ niêm yết hình ảnh người vi phạm tại cửa nhà rác của tầng vi phạm trong khoảng thời gian 07 ngày.
6
 • Không sử dụng các hình ảnh công trình của Khu Đô thị, công trình tiện ích vào mục đích quảng bá, thương mại…
 • Tự ý treo/dán thêm bảng biển quảng cáo không được Ban Quản lý phê duyệt, gây ảnh hưởng tới mỹ quan chung
 • Các hành vi không chấp hành quy định của Chính phủ/Cơ quan chức năng/Ban Quản lý trong việc tuân thủ các quy định nhằm phòng chống dịch bệnh.
 • Vi phạm lần 1: Nhắc nhở – lập biên bản yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm.
 • Vi phạm lần 2: Nhắc nhở bằng văn bản (gửi thông báo) và yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm.
 • Vi phạm lần 3: Ngừng cung cấp dịch vụ, nộp phí khôi phục dịch vụ 462.000 đ (đã bao gồm VAT).
 • Mỗi Biên bản vi phạm của loại vi phạm này sẽ được tính gộp cùng các loại vi phạm khác để tiến hành dừng dịch vụ khi các loại vi phạm của Căn hộ đến lần 3.
7 Chăn thả vật nuôi như chó/mèo…, – Vi phạm lần 1: Gửi thông báo nhắc nhở và đề nghị di
STT Nội dung vi phạm Chế tài áp dụng
gia súc, gia cầm (ngoại trừ chim, cá cảnh) trong Căn hộ và khuôn viên Khu Đô thị Vinhomes chuyển gia súc, gia cầm ra khỏi phạm vi Căn hộ/ Khu Căn hộ trong vòng 7 (bảy) ngày kể từ ngày gửi thông báo.

– Vi phạm lần 2: Ngừng cung cấp các tiện ích, dịch vụ bao gồm các dịch vụ vệ sinh, bảo vệ, trông giữ xe và các dịch vụ công cộng khác cho đến khi hoàn thành việc di chuyển vật nuôi ra khỏi Căn hộ/Tòa nhà và nộp phí khôi phục dịch vụ là 462.000đ (đã bao gồm VAT).

8
 • Đốt vàng mã, đốt lửa trong nhà chung cư, trừ địa điểm được đốt vàng mã theo quy định tại nhà chung cư.
 • Kinh doanh, tổ chức hoạt động dạy học, nhà nghỉ, khách sạn, karaoke, vũ trường, homestay trái phép.
 • Bán hàng, kinh doanh dịch vụ, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường (giết mổ gia súc, gia cầm, sửa chữa ô tô, xe máy,…), phát tờ rơi quảng cáo, viết, vẽ trái quy định hoặc có những hành vi khác mà pháp luật không cho phép
 • Sử dụng hoặc cho người khác sử dụng phần sở hữu riêng trái với mục đích quy định.
 • Thay đổi kết cấu, thiết kế phần sở hữu riêng hoặc phần sử dụng riêng không có sự thẩm định, phê duyệt của công ty Quản lý.
 • Sử dụng hoặc cho người khác sử dụng căn hộ làm văn phòng, kho, cửa hàng và vào các mục đích khác để ở
 • Sử dụng vật liệu hoặc màu sắc trên mặt ngoài căn hộ nhà chung cư trái với quy định
 • Kinh doanh, lưu giữ, sử dụng các loại hàng hóa dễ gây cháy, nổ:
 • Vi phạm lần 1: Lập biên bản yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và nhắc nhở bằng văn bản có xác nhận của Tổ dân phố đồng thời sẽ báo cơ quan chính quyền xử lý/ xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật, của Ban Quản lý.
 • Vi phạm lần 2: Ngừng cung cấp dịch vụ, nộp phí khôi phục dịch vụ 462.000đ (đã bao gồm VAT) đồng thời báo cơ quan chính quyền xử lý/xử phạt hành chính theo quy định của Pháp luật. (Đối với vi phạm kinh doanh hoạt động dạy học, nhà nghỉ, khách sạn, homes stay, karaoke, vũ trường… sẽ dừng dịch vụ cho đến khi chứng minh đã dừng tất cả các hoạt động kinh doanh bị cấm).
STT Nội dung vi phạm Chế tài áp dụng
hàn, ga, pháo, vật liệu nổ, dễ gây nổ và các ngành nghề gây nguy hiểm khác.
9 Phạt chậm thanh toán các khoản phí dịch vụ, phí quản lý. Trường hợp Chủ Sở hữu Căn Hộ hoặc Người Sử Dụng Căn hộ không thực hiện đóng đầy đủ, đúng hạn Phí Quản lý sau khi Công ty Quản lý đã thông báo bằng văn bản (gửi thông báo) đến lần thứ hai theo quy định cho Chủ Sở hữu Căn hộ/Người Sử Dụng Căn hộ thì Ban Quản Trị/Công ty Quản lý có quyền tạm ngừng dịch vụ quản lý. Theo đó, Chủ Sở hữu Căn Hộ hoặc Người Sử Dụng Căn hộ sẽ phải thanh toán khoản phí để khôi phục dịch vụ là 462.000 VNĐ (đã bao gồm VAT); thanh toán phí phạt lãi chậm thanh toán tính trên khoản tiền chưa thanh toán với mức lãi suất là 10%/năm áp dụng cho khoảng thời gian tính từ ngày đến hạn thanh toán cho đến ngày thực thanh toán; và các khoản phí khôi phục dịch vụ cung cấp điện, nước và các dịch vụ khác theo yêu cầu của bên cung cấp dịch vụ nếu có.
10 Đối với các trường hợp cho thuê, mua/bán, chuyển nhượng chỗ đỗ xe ô tô tại hầm Trông giữ xe. Ngừng cung cấp dịch vụ trông giữ xe ô tô của Căn hộ vi phạm trong vòng 01 năm, công khai niêm yết thông tin Căn hộ vi phạm trên bảng tin Tòa nhà. Sau 01 năm, Căn hộ sẽ nằm trong danh sách chờ xếp chỗ gửi xe ô tô.

Các chú thích:

  1. Ngừng cung cấp dịch vụ: là ngừng cung cấp dịch vụ gửi xe, tiên ích công cộng của cả Căn hộ (áp dụng cho tất cả Cư dân đăng ký thẻ Cư dân, thẻ ra vào của Căn hộ)
  2. Phí bồi hoàn các vi phạm sẽ được Ban Quản lý thu hộ và hạch toán vào các khoản thu của hoạt động vận hành để bù giảm phí quản lý cho Cư dân.
  3. Bồi hoàn vi phạm đỗ xe sẽ phải thanh toán ngay tại thời điểm vi phạm, phiếu thu bồi hoàn là cơ sở để nhân viên Bảo vệ thực hiện mở khóa xe vi phạm.
  4. Bồi hoàn vi phạm mở cửa hành lang sẽ được tính gộp và thu vào kỳ thanh toán hàng tháng cùng phiếu thanh toán phí dịch vụ (Debit Note hàng tháng).

Xem thêm:

Bình luận

Tải bảng giá