Hướng dẫn chuyển nhượng suất đầu tư Fantasy Home của VMI

Hiện nay đã nhà đầu tư đã có thể chuyển nhượng suất đầu tư Fantasy Home của công ty VMI, JSC dễ dàng khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng được trên VHO (Vinhomes Online).

Hướng dẫn sử dụng thứ cấp chuyển nhượng suất đầu tư Fantasy Home của VMI

F1 rao bán trên VHO, F2 thực hiện giao dịch

Bước 1: Truy cập vào https://online-vh.vinhomes.vn/ đăng nhập và login với tài khoản có suất đầu tư (F1)

Bước 2:

Bước 3: Click chọn Rao bán tại màn hình F1

Bước 4: Nhập số lượng, đơn giá suất đầu tư ( F1 điền số lượng không vượt quá số lượng còn lại trong Tab suất đầu tư của tôi)

Bước 5: Click Bán

Bước 6: F1 Click Suất đầu tư đang bán ( Kiểm tra được danh sách F2 đăng ký mua suất đầu tư)

Bước 7: Sàn giao dịch (Là danh sách được F1 rao bán trên sàn, các F2 vào tìm kiếm suất đầu tư và giao dịch)

Bước 8: Click Giao dịch (Theo căn)

Màn hình giao dịch của F1 Màn hình giao dịch của F2

Bước 9: F2 Click mua và login

  • F2 nhập số lượng > Gửi và chờ F1 đồng ý bán
  • F1 Nhận được email thông báo có F2 muốn mua suất đầu tư (Số lượng, giá, mã căn)

Bước 10: F1 Login, truy cập vào màn hình Suất đầu tư đang bán > Click tới danh sách khách đăng ký mua

Bước 11: F1 Click liên hệ với tôi (gửi email cho F2 thông báo về thông tin chủ sở hữu suất đầu tư)

Bước 12: F1 Đồng ý bán (Gửi email cho F2 thông báo F1 đồng ý bán và fill thông tin)

Bước 13: F1 và F2 Truy cập màn hình Lịch sử chuyển nhượng

Bước 14: Click Chi tiết đơn hàng

Màn hình F1 Màn hình F2

Bước 15: F2 điền thông tin và chờ Phòng Thủ tục phê duyệt chuyển nhượng

Kiểm tra danh sách giấy chứng nhận tài sản trên VHO

Bước 1: F1 và F2 truy cập VHO: https://online-vh.vinhomes.vn/lich-su- chuyen-nhuong

  • Check trạng thái đơn hàng sau khi phòng thủ tục phê duyệt chuyển nhượng

Bước 2: F1 và F2 truy cập VHO

  • Click Giấy chứng nhận của tôi
  • Check Danh sách giấy chứng nhận tài sản sau khi ptt phê duyệt chuyển nhượng

Bước 3: Click Xem chi tiết

  • Check Danh sách giấy chứng nhận tài sản của 1 căn hộ
  • Click xem chi tiết > Xem chi tiết thông tin Chủ sở hữu

Bước 4: Xem thông tin chi tiết của Chủ sở hữu

  • Copy Serial

Bước 5: Tra cứu giấy chứng nhận

  • Truy cập và tìm kiếm với Serial tại: https://online-vh.vinhomes.vn/tra-cuu-gcn ( Hiển thị trạng thái hợp lệ với thông tin của CHS đầu tiên của suất đầu tư và lịch sử giao dịch chuyển nhượng)

Thông tin liên quan:

Giải đáp các câu hỏi của nhà đầu tư Fantasy Home của VMI., JSC

* Một số điểm quan trọng cần lưu ý:

– Khách hàng F1 cần nhận giấy chứng nhận chuyển nhượng (trên VHO ghi nhận trạng thái “Đã nhận Giấy Chuyển Nhượng “) để rao bán suất đầu tư trên VHO

– Khách hàng F2 muốn mua suất đầu tư chuyển nhượng cần đăng ký tài khoản VHO để thực hiện thao tác

– Sau khi hoàn tất các bước thao tác rao bán/mua chuyển nhượng/nhập thông tin/chờ phòng thủ tục VMI xác nhận trên VHO, 2 khách hàng cần lên phòng thủ tục để ký giấy, hoàn tất việc chuyển nhượng

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *