Category Archives: Vinhomes Smart City

Thông tin dự án khu đại đô thị Vinhomes Smart City Tây Mỗ, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

1. Phân khu Sapphire 1 – Vinhomes Smart City

 • Tòa S1.01

 • Tòa S1.02

 • Tòa S1.03

 • Tòa S1.05

 • Tòa S1.06

2. Phân khu Sapphire 2Vinhomes Smart City

3. Phân khu Sapphire 3 – Vinhomes Smart City

4. Phân khu Sapphire 4 – Vinhomes Smart City

 • Tòa S4.01

 • Tòa S4.02

 • Tòa S4.03

5. Phân khu The Miami – Vinhomes Smart City

 • Tòa Grand Sapphire 1 (GS1)

 • Tòa Grand Sapphire 2 (GS2)

 • Tòa Grand Sapphire 3 (GS3)

6. Phân khu Sakura – Vinhomes Smart City

 • Tòa SA2

 • Tòa SA3

Các thông tin liên quan:

Xem thêm: