4 quy định mới về cấp sổ đỏ có hiệu lực từ 20/5/2023

Phân khu Sao Biển vinhomes ocean

(Canhovinhomes.info) Từ ngày 20/5/2023, quy định mới về cấp sổ đỏ sẽ có hiệu lực thi hành, bao gồm 4 quy định mới như sau:

1. Thủ tục cấp sổ đỏ online

Trong đó các cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC về đất đai quy định tại Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng dịch vụ công

Các trình tự, TTHC về đất đai cấp sổ đỏ được giải quyết theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc không trả kết quả giải quyết hồ sơ theo đúng quy định về thời gian giải quyết TTHC về đất đai thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục gửi thông báo bằng văn bản hoặc qua Cổng dịch vụ công hoặc qua tin nhắn SMS cho người yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do.

Việc trả kết quả giải quyết TTHC được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa điểm theo yêu cầu đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận.

Bên cạnh đó, Nghị định 10/2023/NĐ-CP cũng bổ sung quy định người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất yêu cầu thực hiện TTHC về đất đai.

2. Sửa đổi thẩm quyền cấp sổ đỏ

Theo Nghị định 10/2023/NĐ-CP, Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về thẩm quyền cấp sổ đỏ được bổ sung và sửa đổi.Với các trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 95 và khoản 3, Điều 105 của Luật Đất đai, việc cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp sẽ do Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện.

Theo quy định hiện hành, khoản 1 Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định địa phương đã thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai thì Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận trong các trường hợp:

– Khi người sử dụng đất thực hiện các quyền như mua bán, chuyển mục đích sử dụng,… mà phải cấp mới Giấy chứng nhận;

– Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận.

Các cơ quan này có thể sử dụng con dấu của mình để thực hiện việc này. Sửa đổi này được thực hiện để tạo điều kiện thuận tiện cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan mà không cần lên Sở Tài nguyên và Môi trường.

4 quy định mới về cấp sổ đỏ cho người dân, chính thức có hiệu lực từ 20/5/2023

3. Cấp sổ đỏ cho condotel

Nghị định 10/2023/NĐ-CP mới bổ sung quy định cấp sổ đỏ cho condotel theo khoản 5 Điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Các công trình xây dựng sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch (bao gồm condotel) được cấp quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất nếu đáp ứng đủ điều kiện theo pháp luật. Chủ sở hữu công trình xây dựng chịu trách nhiệm đáp ứng các điều kiện pháp lý liên quan.

Thông tin về thửa đất trên giấy chứng nhận phải đúng mục đích và thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Thời hạn sử dụng đất tối đa không quá 50 năm, tùy vào từng loại dự án và điều kiện kinh tế – xã hội. Khi hết thời hạn, người sử dụng đất có thể tiếp tục sử dụng đất nếu có nhu cầu và thỏa đáng theo quy định của pháp luật.

Như vậy, thời hạn sở hữu của căn hộ condotel phụ thuộc vào mục đích sử dụng đất.

4. Bổ sung trường hợp phải bổ sung giấy tờ khi cấp sổ đỏ

Cụ thể, theo điểm b khoản 11 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP, đối với dự án kinh doanh bất động sản không phải là dự án phát triển nhà ở, sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các giấy tờ sau:

– Giấy chứng nhận; chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ dự án.

Trường hợp có thay đổi nghĩa vụ tài chính thì phải nộp chứng từ chứng minh việc hoàn thiện nghĩa vụ tài chính đối với sự thay đổi đó (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định của pháp luật);

– Bản vẽ thiết kế mặt bằng phù hợp với hiện trạng xây dựng và hợp đồng đã ký;

– Thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình đưa vào sử dụng

(Nguồn: tổng hợp Internet)

Tin liên quan:

Những lưu ý quan trọng khi mua nhà của chủ đầu tư Vinhomes

Tin tức
Đánh giá post này

Bình luận

Tải bảng giá